Min visjon…

Min visjon er definitivt å forandre verden og si noe mer om hvordan vi kan forbedre vår hverdag og bruke mer av oss selv på andre måter, enn vi gjør i dag. Ikke fordi jeg nødvendigvis vil ødelegge for det bestående eller fordi jeg har den personligheten, som passer minst inn i den måten vi snakker og omgås på i dag -men fordi jeg kan! I tillegg tror jeg at alle mennesker ønsker en forandring på dette området, men at vi står uten verktøy for å finne ut av hvordan dette best kan skje i dag…

Der flertallet ikke vet hvordan de kan begynne å betrakte verden ut fra ett mer ego fritt åndelig menneske som bare `er mer her og nå innenfra og ut i dag. Tvert i mot tror jeg flertallet heller sier at det er en umulig oppgave å begynne å snakke og omgås ut fra et indre åndelige mennesket som har en indre frihet og et fellesskap som orientere seg ut fra et kjærlighetsbudskap og kjærlighetsspråk som kommer innenfra og ut også. Der de fleste ler godt når vi begynner å snakke om at det kan finnes et fult opplyst åndelig menneske som kan ha en kropp, og en sjel og et sinn som henger fullstendig sammen med noe som `er mer her og nå innefra og ut også…

Så i tillegg til å få ut alle våre følelser slik vi gjør i dag og snakke og omgås ut fra tillærte normer og regler. Til å få flertallet til å begynne å gå inn i sine følelser og lære seg å finne det kjærlighetsbudskapet og kjærlighetsspråket som kan finnes omkring det åndelige mennesket vi kan finne her også. Har vært en umulig oppgave i flere århundrer nå. Så selv om vi helt siden Aristoteles sin tid har visst om at det kan være slik jeg beskriver her. Har de aller færreste av oss forsøkt å finne ut av hvordan vi kan gå fra adskilte og egoistiske mennesker til å bli et fult opplyst åndelig menneske som kan leve i et fellesskap via et kjærlighetsbudskap og kjærlighetsspråk som kommer innenfra og ut i dag.

Selv tror jeg det her finnes like mye forutsigbarhet og rammer som vi i dag tror vi finner i vårt ego og normer og regler, men uten at jeg kan se en så stor interesse som er nødvendig for at forandring kan skje på dette området. Så selv om det her finnes et åndelig menneske som verken trenger et ego, et hierarki, motsetninger eller forskjeller å orientere seg ut fra. Kan det se ut som om vi ikke vil lære oss å finne det mer likeverdige og kjærlige åndelige mennesket som kommer innenfra og ut eller det kjærlighetsbudskapet og kjærlighetsspråket som eventuelt kan finnes her også…

-et skifte…

Selv kan jeg ikke fatte og begripe hvorfor vi ikke bruker mer av det åndelige mennesket som finnes her i dag også, fordi her finnes det vell et menneske som er mer hel og integrert, enn fragmentert og delt. Hvor det lille skifte som skal til for at dette skal skje. Er å begynne å snakke og omgås ut fra alt som faktisk skjer her og nå i vårt indre liv og sette det vi finner her i kontakt med det livet vi faktisk lever. Fremfor å bare snakke og omgås ut fra det som skjer omkring vårt ego og det vi selv har tenkt ut skjer på dette området via normer og regler. Og da tenker jeg ikke på at vi skal bli motsatte eller begynne å sette de som er øverst i hierarkiet nederst slik vi tuller med i dag. Da tenker jeg at vi alle sammen må slippe vårt ego og den verdensforståelsen vi har i dag og heller begynne å orientere oss ut fra det  åndelige mennesket vi `er her og nå og det kjærlighetsbudskapet og kjærlighetsspråket som kan finnes her også. Da begynner vi å se at det kan være enklere å forandre vår verden og forbedre vår hverdag mer enn vi liker å tenke på i dag, fordi hva om det bare handler om å begynne å sette i system vårt indre liv og bruke dette livet ut fra det som skjer her og nå også. Hva da liksom?

-og om du lurere på hvordan dette best kan skje for deg. Er jeg en person som kan vise deg hvordan dette best kan skje for deg i dag…

I denne omgang gjelder det å begynne å forstå at denne siden ved oss ikke fører til mer krig og konkurranse, men tvert i mot mer fred og toleranse. Når vi har forstått dette begynner vi å gi hverandre mer av det vi trenger for å bli det åndelige mennesket vi `er her i et nytt fellesskap også. På den måten utjevner vi forskjellene og lever heller det livet vi har kommet på denne jorda for å fullføre ved å la det åndelige mennesket vi `er guide oss i riktig retning også. Her overbygger vi ikke det hele med normer og regler som er adskilt fra det indre livet og leker en lek om hvem som er flinkest til å spille et spill. Her overbygger vi det hele med å bruke alt som `er mer her og nå innenfra og ut og bare `er det åndelige mennesket vi `er ut fra en kropp, sjel og sinn som henger fullstendig sammen med det livet vi er ment å leve også. Her spiller vi ikke spill, fordi her er vi bare det vi `er her og nå innenfra og ut. Større ro og kjærlighet enn det du finner her finnes ikke, fordi her får du alt du trenger i forhold til det åndelige mennesket du `er…

Selv jobber jeg for forandring av norske lover og regler og mer likestilling på dette området. Der jeg tror at mer allmennkunnskap om hvordan vi kan bruke oss selv på den måten jeg beskriver her. Kan være løsningen på et hvilket som helst problem vi står overfor i dag, fordi her finnes det et fult opplyst åndelig menneske med en ny indre frihet, fellesskap, kjærlighetsbudskap og et kjærlighetsspråk vi enda ikke har tatt i bruk i dag…

 

Om å forandre verden gjennom det vi `er