Hege Merete Møller

Sosionom med Cand.Polit,

Forfatter -og en åndelig veileder…

Telefon: 95916821

E-post: hmeremo@online.no

 Uansett problem…er du velkommen hos meg!

Om du lurer på hva jeg kan hjelpe deg med. Så kan jeg hjelpe deg med med å finne det åndelige mennesket du `er her og nå innenfra og ut. Sammen skal vi finne ut av det fysiske mennesket du tenker at du `er i dag, men vi skal også finne ut av det åndelige mennesket du faktisk `er fra innsiden og ut også, fordi her finnes det en ny bevissthet, indre frihet, fellesskap, kjærlighetsbudskap og et kjærlighetsspråk vi enda ikke har tatt i bruk i dag…

Åndelig veiledning…

I dag kaller jeg meg en åndelig veileder, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg er mest opptatt av at vi skal bli flinkest i å være åndelige eller spirituelle mennesker. Istedet er jeg mest opptatt av å hjelpe deg til å sette det åndelige menneske du `er innenfra og ut i kontakt med det livet du faktisk lever, fordi på den måten begynner vi å bruke det åndelige mennesket vi `er her og nå slik det er ment at det skal brukes innenfra og ut også…

Så selv om jeg kan se dypere enn de fleste mennesker og kommer til å gi deg hjelp ved å se deg selv via det åndelige menneske du `er innenfra og ut. Så er det folkeopplysning jeg driver med når det kommer til det åndelige og spirituelle livet, fordi her har dette livet forvisset meg om at det handler mest om å normalisere det åndelig og spirituelle livet, fremfor å bli så fryktelig åndelig eller spirituelle mennesker. Derfor foreleser jeg, gir samtaler, selger en bok og lager seminarer omkring det åndelige livet slik at vi kan begynne å forandre verden og forbedre vår hverdag ut fra det åndelige mennesket vi ` er innefra og ut også, fordi bare på den måten kan vi bli det mennesket vi har lengtet etter å være et helt liv og begynne å fullføre det livet vi har kommet på denne jorda for å fullføre…

Om å bli det åndelige mennesket vi `er…

Da handler det mer om å finne et helt og integrert åndelige mennesket fra innsiden og ut som finnes uavhengig av et fragmentert ego og våre normer og regler i dag. Da forsøker vi heller å normalisere at det er fult mulig å bruke sin faktiske kropp, sjel og sinn på en mer ego fri måte og uten våre normer og regler også. Da begynne det å handle mer om det åndelige mennesket vi er og det livet vi faktisk lever også. På den måten begynner vi å løse våre problem, forandre vår verden og forbedre vår hverdag mer i forhold til det som faktisk skjer i oss og omkring oss også. Ikke ved å bli motsatt eller ved å likestille høyre og venstre siden slik vi vi ser tendenser til i dag om vi ønsker en forandring eller en forbedring i våre liv, men mer ved å finne det åndelig menneske som kan være 1 med alt som `er ut fra en indre fred og frihet også. Da handler det mer om at vi alle sammen må slippe vårt ego og normer og regler og heller  forsøke å finne ut av det åndelige mennesket vi `er og begynne å skape oss det livet vi har kommet på denne jorda for å fullføre også. Om vi finner dette mennesket har vi begynt å løse våre problem, forandre vår verden og forbedre vår hverdag ut fra den største ubetinget kjærligheten av alle, fordi på innsiden av oss alle sammen finnes det et kjærlighetsbudskap som bare vil oss vell, som vi kunne ha begynt sett oss selv og løst våre problem ut fra også. Der vi av samme grunn begynner å gi oss selv og andre mennesker mer av det vi faktisk trenger for å blir det mennesket og få det livet vi har kommet på denne jorda for å fullføre på en mer kjærlig måte også. Av samme grunn begynner det tankekjøret og stresset vi lever med i dag å forsvinne, det samme gjør våre hierarkier, motsetninger og forskjeller også, fordi da bruker vi heller vår energi og kraft på å finne det åndelig mennesket vi `er  og begynne å gi dette mennesket alt det trenger for å bli helt og integrert også -og hvem blir ikke rolig, kjærlig og ønsker å skape mer fred når det får alt det det trenger og `er også?

Om å utveksle kunnskap…

Så hos meg kommer de forelesninger, seminar og samtaler jeg tilbyr til å handle om hvordan vi kan begynne å utveksle kunnskap om hvordan vi kan begynne å gå inn i og bevisstgjøre det åndelige livet vi har på en helt normal og fredsommelig måte også. Der det endelige målet er å få oss alle sammen til å forstå hvordan vi kan begynne å betrakte oss selv innenfra og ut via en annen bevissthet, enn våre tanker også. Da handler det ikke lengre bare om å være det fysiske mennesket vi tror vi er i dag eller om å snakke og omgås ut fra de normer og regler vi har i dag, fordi da handler det også om å begynne å finne ut av hvordan vi kan bruke hele vår faktiske kropp, sjel og sinn og begynne å snakke og omgås ut fra det åndelige mennesket vi finner innenfra og ut også. Da ser vi oss selv og løser våre problem via våre faktiske tanker og følelser, men også via våre faktiske emosjoner, sanser, intuisjon og ellers en hel åndelig familie, samt vår skjebne og livstema også. På den måten begynner vi å lære oss å se hvordan vi kan forandre vår verden og forbedrer vår hverdag ut fra oss selv og det fult opplyste åndelige menneske vi `er innefra og ut også. Der vårt endelige mål er å bli det åndelig mennesket vi `er  og begynne å snakke og omgås ut fra den friheten, fellesskap, kjærlighetsbudskapet og kjærlighetsspråket som finnes her også…

Om å finne den største ubetingede kjærligheten av alle…

Så selv om jeg kunne ha kalt meg både intuitiv, klarsynt og en mystiker som kunne ha gitt deg både en reading og en kanalisering. Så skal jeg ikke gjøre det i denne omgang, fordi hos meg er vi mest opptatt av å begynne å bruke det åndelige livet slik det har forvisset meg at det vil brukes. Da har det seg slik at uansett hvilket problem du står ovenfor idag og ser det via det åndelige menneske du `er innenfra og ut. Så vil det gjøre at du ikke lengre forsøker å tenke deg frem til hvordan du skal løse dine problem. Da løser du heller dine problem ved å gå inn i ditt følelsesliv for å finne ut av hva som faktisk skjer her også. Så enkelt og så vanskelig på samme tid…

Der jeg skal være den personen som setter deg i kontakt med det mennesket og livet som finnes her slik at du kan begynne å komme i dialog med det åndelig mennesket og livet som finnes her for deg også. Der vi samme skal finne den kraften og kjærligheten som er nødvendig for at du begynner å løse dine problem via de løsninger og muligheter som finnes her for deg etterhvert også. Fordi ved å tilegne deg ny kunnskap og bruke det åndelige mennesket og livet slik det er ment det skal brukes. Vil du mest sannsynlig komme til å møte på et intuitivt kjærlighetsbudskap, som vet hva du `er, kan og trenger innenfra og ut også. Her skal vi ta vekk alt som ikke passer til dette mennesket og kjærlighetsbudskapet og fylle deg opp med nok kjærlighet og lys slik at du etterhvert kan begynne å være noe og vite noe ut fra det åndelige mennesket og kjærlighetsbudskapet du `er herfra også. Om du finner dette menneske og kjærlighetsbudskapet har du funnet den største roen og ubetinget kjærligheten av alle, fordi her gir du deg selv og andre mennesker mer av det du faktisk trenger og `er -og ikke det du tror du trenger og `er etterhvert også og hvem blir ikke rolig av det?

Det kjærlighetsbudskapet og kjærlighetsspråket som finnes her kan brukes som et verktøy omkring et hvilket som helst problem resten av ditt liv. I denne omgang foreleser jeg, tilbyr seminar og veileder deg i hvordan du kan finne det mennesket og livet som kan finnes her for deg også. Hvor det endelige målet er at du skal finne hele deg på en måte og det som skjer her og nå innefra og ut slik at du kommer så nærme den plassen i deg selv hvor din kropp, sjel og sinn henger fullstendig sammen -og kanskje blir du etterhvert selvhjulpen på dette området også og begynner å forandre verden og forbedre din hverdag ut fra det som `er her og nå etterhvert også… 

Så ikke nøl – ta kontakt da vell? Sammen skal vi løse et hvilket som helst problem ut fra det som `er her og nå og den største roen og ubetingede kjærligheten av alle…

 

Peace and love