Donasjon: 8673.10.62279

 

-og ellers…

Sånn ellers tilbyr jeg forelesing i samme tema. Hvor jeg kan se for meg alt fra 2-3 timers forelesing, korte intim kvelder og ellers forelesing i kombinasjon med et seminar også. Der jeg foreleser i hvordan vi kan få tak i det åndelig mennesket vi `er her og nå via den nye bevisstheten, friheten, fellesskapet, kjærlighetsbudskapet og kjærlighetsspråket som kommer innenfra og ut også.

Videre har jeg laget et 2-3 dagers seminar i samme tema. Her øver vi oss på å finne det åndelige mennesket vi `er her og nå via den nye bevisstheten, friheten, fellesskapet, kjærlighetsbudskapet og kjærlighetsspråket som kommer innenfra og ut. Der vi utveksler kunnskap og lærer oss teknikker for hvordan vi kan få tak i alt fra våre tanker, subjektive følelser og ego, men også våre emosjoner, sanser, intuisjon, tidligere liv og arketyper. Ja, her skal vi til og med få noen nye tanker og ideer om hvordan vi kan komme i kontakt med alt fra både Gud, erkeengler, andre engler og hjelpere. Samt kanskje våre avdøde slektninger, drømmer og ellers hele vår åndelige familie også. Der målet selvsagt er å bli åndelige og spirituelle mennesker, men vi setter det hele også opp mot det åndelige mennesket vi `er her og nå og vår skjebne og livstema også. Der vi skal finne ut av hvordan vi kan bli fult opplyste åndelige mennesker og begynne å fullføre det livet vi har kommet på denne jorda for å fullføre, samtidig som vi blir mer åndelige og spirituelle også. Der vi avslutter det hele med å øve oss i å begynne å snakke og omgås ut fra det kjærlighetsbudskapet og kjærlighetsspråket som kan finnes her noen plass også -og kanskje blir du sett ut fra ditt høyeste potensialet av meg som den mystikeren jeg `er også….

Velkommen skal du være uansett…

Til slutt tilbyr jeg samtaler der vi utveksler kunnskap i forhold til hvordan vi kan gå inn i vårt følelsesliv og begynne å tilegne oss den nye kunnskapen som skal finnes her også. Dette for å løse våre problem ut fra et innenfra og ut perspektiv via det som `er mer her og nå innenfra og ut også. Noe som igjen gir andre muligheter og løsninger, enn om vi ikke gjør dette. Fordi her finnes det et kjærlighetsbudskap og kjærighetsspråk vi enda ikke har begynt å bruke i dag. Selv tror jeg at du ved å få tak i det åndelige mennesket du `er her også via den nye friheten, fellesskapet, kjærlighetsbudskapet og kjærlighetspråket som finnes her også. Gjør at du selvsagt begynner å finne ut mer av deg selv og din mening i større grad, men du finner også ut av en annen bevissthet enn dine tanker. Da begynner du å se deg selv og løse dine problem via et kjærlighetsbudskap og kjærlighetsspråk som kan være i alt som `er mer her og nå innenfra og ut til slutt også.

Da ser du deg selv og løser dine dine problem ikke bare ved å forstå problemet, men du begynner også å se de muligheter og løsninger som finnes for deg innenfra og ut via de problem du har også. På den måten handler det ikke lenger om problemer og hindringer, samt finne ut av hvordan du kan bruke din egen subjektive vilje og makt for å løse disse problemene. Da handler det i like stor grad om å finne noe som bare `er mer her og nå fra innsiden og ut og hvordan det kjærlighetsbudskapet som finnes her kan guide deg i riktig retning og løse dine problem for deg også -og om du tar sjansen i å prøve ut noen av mine produkter garantere jeg deg en større bevissthet for hvordan dette best kan skje for deg også… 

 

 I fremtiden…

I fremtiden vil jeg også tilby kurs i hvordan dere kan få bedre kontakt med deres sanser og intuisjon. Et drømmekurs er også under utarbeidelse. Her vil jeg si noe om hvordan dere kan bruke deres drømmer til å forstå dere selv bedre, utvikle deres ego og finne større mening ut i fra. Har også noen ideer om et kurs i tilgivelse og hvordan dere kan transformerer dere fra å være et fysisk menneske til å bli et åndelige menneske i større grad, enn dere er i dag. Fordi om vi skal greie å omskape oss til det åndelige mennesket vi `er også må vi nok også lære oss å tilgi oss selv på andre måter enn vi gjør i dag.  Uansett følg med på min facebook side i tillegg til min hjemmeside, fordi her kommer jeg til å annonserer de ulike kurs og sosiale sammenkomster jeg eventuelt tilbyr i fremtiden.

 

Om å finne den nye friheten