Fri eller ferdig? -og det nye kjærlighetsspråket…

I min bok: Fri eller ferdig? -og det nye kjærlighetsspråket…kan dere lese dere frem til hvilket innhold som finnes i vårt indre liv og hvordan dere kan bruke dere selv på andre måter, enn vi gjør i dag her i fra også. Her kommer jeg med flere forslag for hvordan vi kan snakke og omgås ut fra det åndelige menneske vi `er her og nå innenfra og ut og viser dere hvordan dette best kan skje via egne erfaringer og eksempler i praksis også.

Mitt mål med boken er å gi dere flere tanker og ideer om hvordan vi kan begynne å opptre ut fra en annen bevissthet, enn våre tanker og bli et kjærlig åndelig menneske innenfra og ut. I boka får dere en gjennomgang i hvordan dere kan bruke deres følelser og emosjonelle intelligens for dette i første omgang. For deretter å få en gjennomgang i hvordan dere kan bruke det åndelige livet for dette i neste omgang. Da bruker jeg alt fra våre tanker og følelser, men også våre emosjoner, sanser, intuisjon, åndelige familie, skjebne, livstema og mening for å vise hvordan dere kan bli et fult opplyst emosjonelt og åndelig menneske innenfra og ut. Der jeg viser dere via eksempler hvordan vi kan bruke hele vårt åndelige liv for å finne det som `er mer her og nå innenfra og ut også…

Håpet mitt er at boken skal inspirere dere til å finne det opplyste åndelige mennesket dere `er fra innsiden og ut og begynne å bruke det kjærlighetsbudskapet og det nye kjærlighetsspråket som skal finnes her noen plass også. Der dere mest trolig vil få et innblikk i hvordan dere kan begynne å bruke et nytt fellesskap ut fra en annen bevissthet enn våre tanker som kan være 1 med alt som `er mer her og nå innenfra og ut til slutt også…  

– til inspirasjon…